Business Starter

Business Starter to elektroniczne narzędzie do diagnozy poziomu posiadanych cech sprzyjających sukcesowi przedsiębiorczemu dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w najbliższej przyszłości.

Wiedza o posiadanym poziomie cech sprzyjających sukcesowi przedsiębiorczemu pozwoli osobom planującym otworzyć własną firmę podjąć świadomą decyzję, ocenić swoją gotowość do bycia przedsiębiorcą oraz podjąć działania mające na celu zniwelowanie zidentyfikowanych luk. Jednocześnie taka diagnoza pozwoli zaplanować efektywne szkolenia i doradztwo instytucjom przygotowującym osoby do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Business Starter to narzędzie rzetelne, trafne, wystandaryzowane i znormalizowane. Pozwala na szybką i trafną diagnozę posiadanych cech sprzyjających sukcesowi przedsiębiorczemu.

Biorąc udział w badaniu, po udzieleniu odpowiedzi na poszczególne pozycje testowe, otrzymasz informację zwrotną na temat poziomu swoich cech, istotnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dodatkowo, uzyskasz informację zwrotną dotyczącą obszarów swojego funkcjonowania, które ewentualnie należałoby rozwinąć w trakcie szkoleń lub innych działań rozwojowych.

Wypełnienie testu i otrzymanie informacji zwrotnej jest bezpłatne.

Prosimy o uzupełnienie całego testu podczas jednego podejścia. Gdyby jednak w trakcie wypełniania konieczne było przerwanie testu, prosimy o zapisanie unikatowego kodu, który pojawi się w prawym górnym rogu na kolejnej stronie. Po jego wpisaniu przy logowaniu możliwe będzie kontynuowanie uzupełniania testu od miejsca, w którym został on przerwany.

Kliknij na poniższy przycisk aby wypełnić ankietę:

lub zaloguj się za pomocą kodu

Kod

Narzędzie zostało opracowane przez Fundację “OIC Poland” oraz EUROSUCCESS CONSULTING LTD (Cypr)